Uwaga! Zmiana w odbiorze gabarytów przy ulicy Słonecznej

Po zakończeniu remontu zostanie ustalony termin odbioru odpadów niebezpiecznych, gabarytów oraz elektrośmieci – w przybliżeniu na początku maja.

Dokładny termin odbioru zamieszczony zostanie w gazecie gminnej Wieści Nieporęckie oraz na stronie www.nieporet.pl.