Więcej syren w gminie

W efekcie zrealizowanego wspólnie z Powiatem Legionowskim projektu budowy zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania na terenie gminy Nieporęt działają 4 nowe syreny alarmowe.

Syreny wraz z oprzyrządowaniem zamontowane zostały: na Dzikiej Plaży w Nieporęcie, w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym Nieporęt –Pilawa, w jednostce OSP w Nieporęcie i OSP w Wólce Radzymińskiej. Odbyło się także szkolenie wyznaczonych osób z zakresu obsługi nowych urządzeń. Koszt systemu wyniósł przeszło 60 tys. zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 12 tys. złotych, a pozostała kwota pokryta została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W projekcie udział wzięły wszystkie gminy powiatu legionowskiego oraz Legionowo. Powstał  dzięki temu jednorodny system ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Istotną różnicą między nowymi syrenami, a tymi które już funkcjonują na terenie gminy, jest możliwość przekazywania za ich pośrednictwem komunikatów głosowych, informujących mieszkańców o zagrożeniu. Każda z nich ma moc 600 W i zasięg o promieniu ok. 1,5 km. Centralny panel sterujący znajduje się w Urzędzie Gminy Nieporęt.

 

2_syreny

20170926_104813

20170928_135720