Wybory sołeckie zakończone

Wybory sołtysów i rad sołeckich odbywają się co cztery lata. Zaangażowanie sołtysa w sprawy wsi i jej mieszkańców może mieć bezpośredni wpływ na rozwój miejscowości. Może integrować ludzi, budować porozumienie, zachęcać do wspólnego wysiłku i starań na rzecz poprawy jakości życia.

Wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w niektórych sołectwach, np. w Ryni, frekwencja wyniosła blisko 40%. W dwóch wsiach zgłoszono aż 4 kandydatów na sołtysów. Wybory przyniosły też sporo zmian. W grupie 15 sołtysów, jest aż 7 nowo wybranych. 8 sołtysów kontynuuje społeczną działalność, wśród nich 3 wybranych zostało jednogłośnie – Wiesława Bielska w Stanisławowie Drugim, Barbara Kwiecińska w Aleksandrowie i Stanisław Rębelski w Józefowie. W Kątach Węgierskich jeden nieważny głos dzielił sołtys Beatę Kostro od podobnego wyniku. Wszystkim gospodarzom wsi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w rozpoczętej właśnie kadencji.

A oto lista sołtysów Gminy Nieporęt: Adam Banaszek (Izabelin), Wiesława Bielska (Stanisławów Drugi), Ewa Broszkiewicz (Wólka Radzymińska), Maciej Drabczyk (Zegrze Płd.), Andrzej Jaszczur (Beniaminów), Beata Kostro (Kąty Węgierskie), Barbara Kwiecińska (Aleksandrów), Krzysztof Majewski (Rynia), Halina Okońska (Nieporęt), Stanisław Paterek (Stanisławów Pierwszy), Stanisław Rębelski (Józefów), Regina Sokołowska (Białobrzegi), Danuta Stromecka (Wola Aleksandra), Wojciech Szybowski (Rembelszczyzna), Ryszard Zając (Michałów-Grabina).

stoją od lewej: Barbara Kwiecińska, Wiesława Bielska, Krzysztof Majewski, Halina Okońska, Regina Sokołowska, Danuta Stromecka, Adam Banaszek