Wymień dowód osobisty!

Prosimy Państwa o sprawdzenie kiedy został wystawiony Państwa dowód osobisty (data wystawienia i ważności podana jest w dokumencie) i zachęcamy do wcześniejszego składania wniosku, ze względu na miesięczny termin oczekiwania na dokument.
Osoby, które w dniu złożenia wniosku o dowód osobisty miały ukończone 65 lat, dowody osobiste mają wydane na czas nieoznaczony.

Dowód wydawany jest bezpłatnie. Do wniosku załącza się dwie aktualne fotografie, akt stanu cywilnego, jeżeli stan cywilny uległ zmianie od chwili otrzymania poprzedniego dowodu osobistego.

Wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nieporęt, Dział Spraw Obywatelskich i USC pok. 4.