Wypalanie łąk jest zabronione !!!

Do atmosfery przedostają się ponadto duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych. Dym pochodzący z wypalania, powodując ograniczoną widoczność, bardzo często jest przyczyną wypadków i kolizji na drogach. W związku z coraz większą liczbą pożarów na terenie naszej Gminy powstających na skutek wypalania łąk przypomina się, że wypalanie łąk oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też zabronione. Zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 124 i 131), kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

Ponadto zgodnie z art. 82 § 1 pkt 7 Kodeksu wykroczeń „kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu:
– używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
– roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
– pozostawia rozniecony ogień,
– korzysta z otwartego płomienia,
– wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,
– porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,
– dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru
podlega karze aresztu, nagany lub grzywny której wysokość może wynosić od 20 do 5.000 złotych.

W minionym okresie w Gminie Nieporęt strażacy zanotowali ponad dwadzieścia wyjazdów do zdarzeń związanych z wypaleniem łąk. W działaniach ratowniczo-gaśniczych z terenu Gminy brały udział OSP Nieporęt, OSP Katy Węgierskie i OSP Wólka Radzymińska. Dużo zdarzeń zanotowano w Rejonie Wólki Radzymińskiej. Rejonami palenia się łąk m/innymi były ponadto: Nieporęt, Aleksandrów (zagrożone były budynki mieszkalne), Stanisławów Pierwszy, Józefów. W działaniach ratowniczych ponadto brały także udział jednostki zewnętrzne tzn. z Państwowej Straży Pożarnej z Legionowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Legionowa, Straż Wojskowa z Zegrza.

Aby walka z tym groźnym zjawiskiem była skuteczna, „wypalacze łak” muszą się znaleźć pod presją szeroko pojętej opinii publicznej. Ich czyny muszą być cenzurowane przede wszystkim przez współmieszkańców. Zapraszamy do wspólnej walki o nasze bezpieczeństwo. Przypominam, dbajmy o nasze bezpieczeństwo, wypalanie łąk jest zabronione !!!.