Wznowienie prac w ulicy Wolskiej

Wykonawca, firma STD Nasiłowski z Zielonki, rozpocznie roboty budowlane w Woli Aleksandra, od skrzyżowania ul. Wolskiej z ul. Gajową. Następnie przystąpi do budowy przewodu tłocznego, na odcinku od drogi technologicznej do ulicy Gościnnej.

Po wybudowaniu przewodu tłocznego, gdy będą sprzyjające warunki atmosferyczne, Wykonawca przystąpi do odtworzenia nawierzchni ul. Wolskiej po robotach kanalizacyjnych, na odcinku, gdzie zakończono budowę infrastruktury.

Przepraszamy mieszkańców za utrudnienia w ruchu, jakie wystąpią podczas budowy sieci kanalizacyjnej.

Obecnie trwają prace budowlane w ulicy Łąkowej i Radosnej w Stanisławowie Drugim oraz Głównej w Józefowie. W rejonie ul. Łąkowej budowa kanalizacji obejmuje budowę tłoczni kanalizacyjnej oraz 1,2 km sieci. Natomiast w ul. Głównej zostaną wybudowane 2 tłocznie kanalizacyjne i 2,2 km sieci.

Wykonawca prac zobowiązany jest do pisemnego uprzedzania mieszkańców o wykonywanych pracach i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu.
Budowa kanalizacji w południowo-zachodniej części gminy dofinansowana jest ze środków unijnych z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach Funduszu Spójności w kwocie ok. 6 mln zł. Łącznie powstanie blisko 9 km sieci kanalizacyjnej, do której podłączy się przeszło 900 mieszkańców.

ul. Główna
ul. Radosna
ul. Radosna