Gmina Nieporęt nagrodzona

15 marca Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował włodarzy gospodarzy najdynamiczniej rozwijających się miejscowości na Mazowszu. Gmina Nieporęt zajęła wysokie X miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.  Liderzy lokalnego rozwoju otrzymali wyróżnienia w 3 kategoriach – gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz gminy miejskie.

W rankingu brano pod uwagę m. in.: wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, procent wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy, wydatki na transport i łączność per capita, procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gminy, procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy, liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczbę osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczbę osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców.

Podczas spotkania odbyła się dyskusja o zrównoważonym rozwoju Mazowsza. Ponad 200 wójtów, burmistrzów, starostów oraz prezydentów miast z całego Mazowsza, posłowie i eksperci wspólnie z marszałkiem Adamem Struzikiem dyskutowali o idei i rozwoju polskiej samorządności.

Rozmawiano o znaczeniu lokalnej aktywności i zrównoważonym rozwoju regionalnym. Poruszono też najbardziej gorące tematy ostatnich miesięcy – propozycje zmian kadencyjności w samorządach, ograniczanie kompetencji samorządów lokalnych czy poselski projekt ustawy metropolitarnej.

Źródło: http://www.mazovia.pl/

Ranking Zrownoważonego rozwoju JST X miejsce