XL Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XL Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. (środa), godz. 09.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Gminnej Komisji Do Spraw Referendum w Nieporęcie oraz ustalenia składu liczbowego obwodowej komisji do spraw referendum.
  4. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski