XXXVI Sesja Rady Gminy Nieporęt

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) XXXVI Sesję Rady Gminy Nieporęt VII kadencji, która odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. (czwartek), godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nieporęt, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXI – XXXIV z sesji Rady Gminy Nieporęt.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady z prac w okresie między sesjami, w tym Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Nieporęt za 2016 rok.
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 6. Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji Rady Gminy za 2016 rok.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nieporęt na 2017 rok.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Nieporęt na 2017 rok.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Nieporęt do nowego ustroju szkolnego.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Stanisławów Drugi, w gminie Nieporęt”.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia                                    do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Józefów – rejon Kanału Bródnowskiego, w gminie Nieporęt”.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2016-2019.
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Nieporęt na lata 2017-2025.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy:

/-/ Eugeniusz Woźniakowski

 

Dokumenty dostępne w Biurze Rady lub pod adresem: http://www.bip.nieporet.pl/ zakładka – Projekty uchwał