Zakończenie przebudowy ulicy Izabelińskiej

Przebudowany został odcinek drogi o długości ok. 1,5 km, od skrzyżowania z ul. Jana Kazimierza do ulicy Małołęckiej. Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejących chodników i nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz nowych chodników i zjazdów do posesji. Zrealizowano także odwodnienie drogi, wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wykonano poziome i pionowe oznakowania drogi i uporządkowano trawniki, wymienione zostały barierki mostu.

Na realizację inwestycji, której koszt wyniósł 2,7 mln zł, Powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów. Gmina Nieporęt przeznaczyła na nią 700 tys. zł w formie dotacji celowej dla Powiatu Legionowskiego. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli jednogłośnie.