Zimowe utrzymanie dróg

a) droga krajowa nr 61 – ul. Warszawska (Zegrze Płd.) – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie – Rejon Drogowy w Bożej Woli – tel. (22) 775 27 64

b) drogi wojewódzkie – ul. Jana Kazimierza (nr 633), ul. Strużańska (nr 632), ul. Zegrzyńska, ul. Pogonowskiego (nr 631), ul. Cicha – Wólka Radzymińska (nr 624) – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki – tel. (22) 776 23 33

c) drogi powiatowe – ul. Izabelińska – Izabelin; ul. Przyszłość – Stanisławów Pierwszy;
ul. Królewska – Aleksandrów; ul. Zwycięstwa – Nieporęt; ul. Nowolipie – Nieporęt;
ul. Wojska Polskiego- Białobrzegi, Beniaminów; ul. Wczasowa – Białobrzegi, Rynia;
ul. Kościelna – Kąty Węgierskie; ul. Akacjowa – Kąty Węgierskie; ul. Wolska – Wola Aleksandra, Stanisławów Drugi; ul. Małołęcka (od skrzyżowania z ul. Izabelińską w kierunku Sz.P. w Izabelinie); ul. Szkolna – Izabelin; ul. Szkolna – Wólka Radzymińska– Dąbkowizna – Starostwo Powiatowe w Legionowie – Dział Inwestycji i Drogownictwa – tel. (22) 764 05 12

d) drogi gminne – zaliczone do kategorii dróg gminnych – Urząd Gminy Nieporęt – Dział Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej – (22) 767 04 37, (22) 767 04 38, fax (22) 767 32 18.

Ponadto uwagi i spostrzeżenia można zgłaszać do Straży Gminnej – tel. (22) 774 87 91,
kom. 668 116 761, w godz. 13.00 – 1.00.