Zmiana czasu pracy Straży Gminnej

Od 1 stycznia pracownicy Straży Gminnej pracować będą od poniedziałku do niedzieli w godzinach 13.00 – 1.00.
Zmiana w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Nieporęt wprowadzona została zarządzeniem wewnętrznym Wójta Gminy z dnia 19 grudnia 2011 r.

Przesunięcie czasu pracy strażników na godziny popołudniowe i nocne wynika z prowadzonej na bieżąco analizy zagrożeń i potrzeb społecznych. Daje strażnikom większe możliwości działania na rzecz ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i interweniowania w sytuacjach zagrożenia. Są one najczęstsze w późniejszych porach dnia. W godzinach popołudniowych możliwy jest również bezpośredni kontakt z większą liczbą mieszkańców.