Zwolnienie z odpłatności za wymianę dokumentów, związaną ze zmianą numerów porządkowych

W wyniku zawartych uzgodnień mieszkańcy Gminy Nieporęt (osoby zameldowane) objęci zmianą numerów porządkowych ulicy Jana Kazimierza i ulic bezpośrednio sąsiadujących z ulicą Jana Kazimierza zostaną zwolnieni z kosztów uiszczania opłat za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy w Starostwie Powiatowym w Legionowie. Zmiany będzie można dokonać od stycznia do czerwca przyszłego roku.