Bezpłatna pomoc prawna

Punkt udzielania bezpłatnych porad prawnych znajduje się  od 1 maja 2018 roku w budynku Urzędu Gminy Nieporęt,Plac Wolności 1,pokój numer 9

Terminy przyjęć interesantów: czwartki i piątki, w godz. 9.00-13.00.

Pomoc prawną otrzymają :

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej dostępne są wyłącznie dla osób, które przygotowują się do jej rozpoczęcia.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej uzyskamy informację dotyczącą ścieżki postępowania w naszej sprawie, pomoc w sporządzeniu pisma do sądu lub urzędu, projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie,że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Harmonogram dyżurów w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej we wszystkich punktach na terenie powiatu legionowskiego:

 • gmina Nieporęt – czw. i pt. 9.00-13.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowej 9a.
 • gmina Serock – pon. 10.00-15.00, śr. 8.00-13.00, pt. 11.00-16.00 (Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek 21)
 • gmina Wieliszew – pon. 8.00-12.00, wt. 12.00-16.00, śr. 12.00-16.00 (Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie, ul. Modlińska 23A)
 • gmina Jabłonna – wt. 10.00-15.00, czw. 11.00-16.00 (Urząd Gminy w Jabłonnie, ul. Modlińska 152)
 • Legionowo – pon.-pt. 16.00-20.00 (Starostwo Powiatowe w Legionowie, ul. Sikorskiego 11, p. 207)
 • Legionowo – pon.-pt. 16.00-20.00 (Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11)
 • Legionowo – pon.-pt. 8.00-14.00 (ul. Piłsudskiego 3, budynek C wejście od ul. Kopernika, p. 8)