4 maja dzień strażaka

Dzień Strażaka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka składamy Strażakom serdeczne podziękowania  i wyrazy uznania za codzienną gotowość do niesienia pomocy, ratowania życia i mienia ludzi, za zaangażowanie i ofiarność podczas wykonywania akcji ratowniczo-gaśniczych, za systematyczne doskonalenie strażackich umiejętności oraz stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego. Niech satysfakcja i duma z dotychczasowych dokonań oraz stale wzrastające społeczne uznanie towarzyszą Wam w działalności ratowniczej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt                       Wójt Gminy Nieporęt

                  Eugeniusz Woźniakowski                                Sławomir Maciej Mazur