Sztandar dla szkoły w Izabelinie

9 czerwca w Szkole Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie odbyła się wyjątkowa uroczystość – nadanie sztandaru.

Z inicjatywą ufundowania sztandaru szkole w Izabelinie, która jako jedyna ze szkół gminnych nie posiadała swojego symbolu, wystąpił wójt Maciej Mazur, a Rada Gminy Nieporęt sztandar ufundowała. W przygotowanie uroczystości, która już stała się ważną częścią historii szkoły, zaangażowana była cała jej społeczność: nauczyciele, uczniowie, rodzice i przyjaciele szkoły. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser, księża proboszczowie Tomasz Osiadacz, Władysław Trojanowski i Marek Kruszewski, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Starosta Powiatu Legionowskiego Robert Wróbel, Radna Powiatu Legionowskiego Agnieszka Powała, Zastępca Szefa Sztabu 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ w Białobrzegach ppłk Jarosław Syndoman, Paweł Głażewski – dyrektor Biura Poselskiego Jana Grabca, Radosław Rybicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Zasłużony Obywatel dla Gminy Nieporęt Włodzimierz Bławdziewicz, byli dyrektorzy szkoły Danuta Woźniakowska i Bożena Łukasiewicz, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, radni i sołtysi.

W akcie nadania sztandaru, który wręczył dyrektor Wandzie Biłas Przewodniczący Rady Eugeniusz Woźniakowski, czytamy: „SZTANDAR, jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki”. Poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser, który zwrócił uwagę na dwa ważne sława na nim widniejące: saper i Kościuszko. Słowa będące symbolem patriotycznych tradycji, niezłomności oraz poświęcenia dla innych, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli.

Po poświęceniu sztandaru zaprezentowano go uczestnikom uroczystości oraz wyjaśniono jego symbolikę. Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest koloru zielonego. Znajduje się na nim orzeł w koronie, zwrócony w prawo, symbolizujący dążenie do najwyższego lotu, dumę narodową i poświęcenie dla ojczyzny. Pod spodem jest biało-czerwona wstęga, nawiązanie do barw godła, które pojawiły się na chorągwiach i proporcach w XVII wieku za sprawą królów z rodziny Wazów, związanych z historią Nieporętu. Zielona tynktura oznacza kierowanie się w życiu ideami i wartościami duchowymi, takimi jak radość, miłość, sprawiedliwość, wiara i nadzieja; nawiązuje do charakteru szkoły. Awers jest w kolorze kremowym. Herb Nieporętu symbolizuje związek szkoły ze społecznością lokalną, zaangażowanie w życie współczesnego Nieporętu oraz wspólną przeszłość historyczną. Na górze w półkolu napis: „Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie”. Pod herbem data nadania sztandaru – 2016. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć. Członkowie Pocztu Sztandarowego, odbierając sztandar z rąk dyrektor, ślubowali: „Przyrzekamy otaczać go czcią i dbać, by właściwym postepowaniem i rzetelna nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej gminy i ojczyzny”. Sztandarowi ślubowali również uczniowie, przyrzekając nauką i uczciwą pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi, doskonalić koleżeństwo, strzec honoru szkoły. Uroczystość zakończył wspaniały występ artystyczny w wykonaniu uczniów, nauczycieli oraz rodziców.