Prezentujemy wyniki ankiety o organizacji szkoły w Józefowie

Szanowni Państwo,

informujemy, na spotkaniu z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Józefowie, które odbyło się w szkole 2 marca, przeprowadzona została ankieta mająca na w celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym rodzicom wyrażenie swojego stanowiska na temat różnych wariantów organizacji szkoły w Józefowie po wprowadzeniu reformy oświaty. Ankieta była anonimowa i zawierała 3 pytania. Liczba odpowiedzi na poszczególne pytania jest różna, gdyż niektórzy rodzice zaznaczali odpowiedzi tylko przy wybranych pytaniach. W związku z powyższym wyniki ankiety nie są do końca miarodajne, choć pozwalają poznać trend wyrażający opinię większości rodziców.

Oto wyniki odpowiedzi na poszczególne pytania:

  1. Na pytanie 1: Czy są Państwo za pozostawieniem obecnych klas VI w Szkole Podstawowej w Józefowie, nawet jeżeli spowoduje to naukę w szkole na trzy zmiany? odpowiedziało 196 osób, w tym:

TAK – 142 osoby                                          NIE – 54 osoby

 

  1. Na pytanie 2: Czy są Państwo za przeniesieniem obecnych klas VI do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, przy założeniu, że nauka w tej szkole odbywać się będzie w systemie jednozmianowym? odpowiedziało 190 osób, w tym:

TAK – 45 osób                                            NIE – 145 osób

 

  1. Na pytanie 3: Czy planują Państwo dobrowolne przeniesienie z dniem 1 września 2017 r. swojego dziecka, będącego już uczniem szkoły w Józefowie w klasach I-VI, do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym, przy założeniu, że nauka w tej szkole odbywać się będzie w systemie jednozmianowym? odpowiedziało 193 osoby, w tym:

TAK – 7 osób                                           NIE – 186 osób

 

  1. Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną edukację przedszkolną w tzw. „0” odpowiadali na pytanie: Czy są Państwo za pozostawieniem tzw. oddziałów „0” w Szkole Podstawowej w Józefowie? Odpowiedzi udzieliły 32 osoby, w tym:

TAK – 29 osób                                             NIE – 3 osoby