27 lutego Spotkanie Informacyjne ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji CPK

27 lutego o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji  dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, na które zaproszony zostanie przedstawiciel administracji rządowej w celu objaśnienia założeń projektów obsługujących Centralny Port Komunikacyjny.

Szczegóły dot. konsultacji organizowanych przez CPK: https://www.nieporet.pl/spolecznosc-gminna/konsultacje-spoleczne-dokumentu-pn-strategiczne-studium-lokalizacyjne-inwestycji-cpk/

W ramach projektu CPK na terenie powiatu legionowskiego ma zostać zbudowana linia kolejowa szybkich prędkości nr 20. Należy zwrócić uwagę, iż wszystkie zaproponowane 4 warianty linii przewidują szybki przejazd pociągów, który odbywałby się bez przystanku  na terenie gminy Nieporęt. Skutki realizacji inwestycji będą  więc dla naszej gminy bardzo negatywne na wielu płaszczyznach.

Przede wszystkim planowana inwestycja przebiegać będzie przez tereny zabudowane, zmuszając mieszkańców do zmiany miejsca zamieszkania. Budowane torowiska wpłyną negatywnie na atrakcyjność inwestycyjną i przyrodniczą naszych terenów. Każdy z wariantów przebiega bowiem przez lasy, będące ostoją dla zwierząt, jak również terenem rekreacji i miejscem odpoczynku. Co więcej, trasa pociągu będzie jedynie „przecinać” tereny gminy – mieszkańcy gminy Nieporęt nie zyskają nic w zakresie ułatwień komunikacyjnych.

Realizacja proponowanych przez CPK tras może mieć bardzo duży wpływ ma wygląd gminy i jakość życia mieszkańców, dlatego bardzo ważne jest żebyś wypełnił ankietę, która posłuży Radzie Gminy Nieporęt do zajęcia stanowiska ws. przebiegu linii kolejowej nr 20 oraz proponowanych lokalizacji drogi ekspresowej s10.