30. rocznica częściowo wolnych wyborów

4 czerwca obchodzimy trzydziestą rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Był to szczególny moment w powojennej historii Polski. Ruch Solidarności uwolnił wielką społeczną mobilizację i sprawił, że Polacy wykorzystali daną im szansę. Wyrazili jednoznaczny sprzeciw wobec panującego systemu. Zdecydowanie odrzucili komunistycznych działaczy i przekazali władzę w ręce demokratycznej opozycji. W wyniku tych wyborów Polska stała się pierwszym krajem tzw. bloku wschodniego, w którym opozycja uzyskała realny wpływ na władzę. Uznaje się, że zapoczątkowały one zmiany ustrojowe w naszym kraju, które dopełniły się podczas następnych, już w pełni wolnych wyborów w 1991 roku. Dzisiaj, po trzydziestu latach od tamtych historycznych dni cieszymy się ich owocami – wolnością i demokracją.