E-dowód już jest!

Pierwsi mieszkańcy złożyli już wnioski o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo właściciela oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

– elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

– korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Jeżeli chcemy mieć podpis osobisty w e-dowodzie – należy zaznaczyć to we wniosku o wydanie dowodu.

Wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego

 

DSC_7033 DSC_7035