Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną

Pierwsi mieszkańcy odebrali  nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo właściciela oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.:

– logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

– elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

– korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach,

– uwierzytelnienie w e-usługach administracji publicznej.

Jeżeli chcemy mieć podpis osobisty w e-dowodzie – należy zaznaczyć to we wniosku o wydanie dowodu.

Nowy dowód jest bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego:https://bip.nieporet.pl/a,79334,wydanie-dowodu-osobistego.h…