Ścieżka rowerowa nad Kanałem Żerańskim (DOKUMENTACJA)

Dokumentacja

PROJEKT

Opis techniczny projekt zagospodarowania

Projekt zagospodarowania terenu:

PZT 1A      PZT 1B     PZT 2     PZT 3     PZT 4     PZT 5     PZT 6     PZT 7     PZT 8      PZT 9      PZT 10      PZT 11      PZT 12

Specyfikacja techniczna wykonania robót

Ławki i kosze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ 

ZAŁĄCZNIKI:

informacja_o_wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja_z_otwarcia_ofert

Plan zagospodarowania terenu -ul.Dworcowa_do_ul.Izabelinska

przedmiar_korekta

Przekrój konstrukcyjny_nr_6

ogloszenie_zmiana

zmiana_i_wyjasnienia_tresci_siwz

wyjasnienie2

PROJEKTY ORGANIZACJI RUCHU:

SOR 2-3   SOR_1A    SOR_1B    SOR_2   SOR_3   SOR_4    SOR_5    SOR_6   SOR_7    SOR_8   SOR_9    SOR_10    SOR_11    SOR_12