Zakupy dla bezpieczeństwa

Gminne jednostki OSP oraz gminne instytucje zostały ostatnio wyposażone w dodatkowy sprzęt, służący zapewnieniu bezpieczeństwa i ratowaniu życia. Zakupy sfinansowane zostały z budżetu gminy.

Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieporęcie wzbogacone zostało średnim zestawem hydraulicznym Holmatro. Jest on wykorzystywany podczas akcji ratowniczych, a służy m.in. do przecinania zniszczonych karoserii, wyważania futryn. Sprzęt pozwoli strażakom na skuteczne reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Jego koszt to 55 000 zł.

W przypadku nagłego zatrzymania akcji serca ratunkiem może być szybkie skorzystanie z defibrylatora AED. Jest on w stanie uratować życie poszkodowanego, zwiększając szansę na przeżycie nawet kilkukrotnie. Zakupionych zostało pięć sztuk automatycznych defibrylatorów zewnętrznych, łącznie z przeszkoleniem 24 osób z zakresu ich obsługi. Są to urządzenia proste w użytkowaniu, w pełni zautomatyzowane, wydające komendy w języku polskim.  Defibrylatory te są dostosowane także do ratowania dzieci. Przekazane zostały, po jednym egzemplarzu, jednostkom OSP w Kątach Węgierskich, Nieporęcie i Wólce Radzymińskiej, aby zwiększyć jeszcze ich skuteczność w akcjach ratunkowych.  Również jeden defibrylator otrzymała straż gminna, mająca siedzibę na Dzikiej Plaży w Nieporęcie, gdzie zdarzają się różne niebezpieczne sytuacje z udziałem ludzi. Urządzenie znajduje się także w urzędzie gminy, przy kancelarii. Koszt zakupu to 22 700 zł.

Do zabezpieczenia terenów w przypadku wystąpienia podtopień zakupionych zostało 6 sztuk zapór przeciwpowodziowych wypełnianych wodą. Każde z nich ma długość 11 metrów i można je łączyć ze sobą dowolnie. Zapora jest łatwa w użyciu i szybka w zastosowaniu. Jej zaletą jest także niewielki ciężar, ułatwiający transport i magazynowanie. Koszt zapór to kwota 5100 zł.