Masz kompostownik? Zapłacisz 2 zł mniej za odpady od osoby miesięcznie.

.

Masz kompostownik – zapłacisz mniej!

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych, skorzystają z ulgi w opłacie za odbiór odpadów komunalnych. Wyniesie ona 2 złotych od osoby miesięcznie.

Od 8 października możliwe jest uzyskanie ulgi w wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli zdecydujemy się kompostować bioodpady na własnej nieruchomości. Warunkiem jest posiadanie kompostownika oraz zgłoszenie tego faktu w Dziale Komunalnym w urzędzie gminy i złożenie nowej deklaracji.

Po zadeklarowaniu kompostowania i otrzymaniu ulgi w opłatach, nie wolno wystawiać worków z bioodpadami przed posesję, w dniu ich odbioru przez firmę.

Należy liczyć się z możliwością kontroli, która zweryfikuje, czy faktycznie wywiązujemy się z obowiązku kompostowania.  Jeżeli nie będzie ono realizowane, mieszkaniec traci prawo do przysługującej mu ulgi w opłatach, a o następną może starć się dopiero za pół roku.

Kompostownik musi znajdować się w wydzielonym miejscu na nieruchomości, możemy kupić gotowy model lub wykonać go we własnym zakresie.

Kompostować możemy m.in: skoszoną trawę, opadłe owoce, liście drzew, obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy po kawie lub herbacie, resztki posiłków (z wykluczeniem mięsa i tłuszczu), ostudzony popiół drzewny oraz rozdrobnione gałęzie i korę.

Nie należy wrzucać do kompostownika mięsa, ryb, gotowanej żywności, popiołu węglowego, odchodów zwierząt itp.

Co jakiś warto przemieszać zawartość kompostownika w celu dostarczenia powietrza oraz dotarcia mikroorganizmów do wszystkich warstw kompostu.

Kompostowanie bioodpadów ma bardzo wiele zalet, a najważniejsza jest ta, że kompost to nawóz naturalny, który jest źródłem cennych pierwiastków, substancji oraz próchnicy. Nadaje się do nawożenia wszystkich gatunków i odmian roślin, ogranicza wykorzystanie do tego celu środków chemicznych..

Równie ważny jest aspekt ekonomiczny tego rozwiązania – posiadanie kompostownika  ogranicza w domowym budżecie koszty związane z wywozem odpadów, które mogą zostać poddane biodegradacji. Mniejsze koszty systemu gospodarowania odpadami ponosi również gmina, odbierając mniej bioodpadów od mieszkańców.

Szczegółowe informacje – Dział Gospodarki Komunalnej, tel. 22 767 04 47.

Złóż deklarację! (Pobierz)