78. rocznica wybuchu II wojny światowej

 

II wojna3