Ambulans dla pacjentów

Centrum Medyczne Nieporęt  Sp. z o. o w Nieporęcie zakupiło ambulans typu A1 zapewniający transport sanitarny  pacjentów w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Samochód spełnia wszystkie cechy techniczne i jakościowe dla tego typu pojazdów.
Koszt zakupionego przez Centrum ambulansu wyniósł 136 000 zł.

IMG_2054IMG_2058