Trasa linii autobusowej 705 i 735

Szanowni Państwo!

Docierają do Państwa i do nas niepokojące informacje dotyczące planów skrócenia tras linii autobusowych 705 oraz 735 do krańca Żerań FSO. Rozważane są one przez Komisję Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, a wiążą się z planowanymi zmianami komunikacyjnymi w obszarze dzielnicy Białołęka.

Sprzeciwiam się stanowczo tym zmianom, ponieważ będą się one wiązały z utrudnieniami dla mieszkańców powiatu legionowskiego oraz mieszkańców Warszawy.

Z połączeń komunikacyjnych między Warszawą a gminą Nieporęt liniami 705 i 735 obsługiwanymi przez ZTM w Warszawie korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Nieporęt, ale również mieszkańcy m. st. Warszawy, przemieszczający się do zakładów pracy, szkół czy ośrodków szkoleniowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Legionowskiego, w tym także w Gminie Nieporęt nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Obecny przebieg tras linii 705 i 735 został przez ostatnich kilka lat wypracowany w ramach współpracy gminy i Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Był odpowiedzią na postulaty mieszkańców, którzy zabiegali o przedłużenie trasy do metra Marymont.

Wystosowałem listy do Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy, do Posła na Sejm Jana Grabca oraz Starosty Powiatu Legionowskiego Roberta Wróbla, z prośbą o interwencję i pozostawienie ostatniego przystanku linii 705 i 735 w dotychczasowej lokalizacji, na pętli Metro Marymont.

Na mój wniosek Konwent Samorządów Powiatu Legionowskiego przekazał Prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz stanowisko, w którym wyraża stanowczy sprzeciw w sprawie propozycji skrócenia tras do krańca Żerań FSO.

Zwracam się do Państwa z prośbą o włączenie się w akcję, której celem jest zachowanie dotychczasowych tras linii 705 i 735 i wysyłanie pism w tej sprawie do Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Swoje uwagi można również zgłaszać do ZTM w Warszawie na adres e-mail: bialoleka@ztm.waw.pl.

Wyraźmy wspólnie sprzeciw wobec planowanych, niekorzystnych dla nas zmian.

 

                                               Dziękuję Państwu – Wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur