Aplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego

Aplikacja  umożliwia  przekazanie zgłoszenia alarmowego w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Aplikacja mobilna Alarm112 jest przeznaczona  dla osób, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności  osób głuchych  i niedosłyszących. Umożliwia ona wybór odpowiednich piktogramów – określenie rodzaju i miejsca zdarzenia, a także wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.  Informacje przekazane w ten sposób umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich służb ratunkowych.

Aplikację mobilną Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.  Jest ona dostępna dla dwóch systemów operacyjnych: Android i iOS.

Pamiętaj, aby korzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!
Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!


Pobierz aplikację mobilną Alarm112

Wideo