Atrakcyjna nieruchomość w centrum Nieporętu przeznaczona do sprzedaży

Atrakcyjna nieruchomość w centrum Nieporętu przeznaczona do sprzedaży:

  • 600 m do przystanku komunikacji SKM i ZTM
  • sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gaz, prąd
  • w odległości ok 1 km znajduje się: Jezioro Zegrzyńskie, publiczne przedszkole i Centrum Medyczne Nieporęt
  • w pobliżu obiekty handlowe i usługowe

Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych o numerach 1254/7 i 1254/11 o łącznej powierzchni 0,2435 ha położonych w Nieporęcie  przy ul. Różanej. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe o symbolu w planie MN/U-1. Przez nieruchomość przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia; znaczna część nieruchomości leży w strefie ochronnej od gazociągu wysokiego ciśnienia.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz.10.00 w budynku Urzędu Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt.

Cena wywoławcza brutto: 340 000 zł w tym 23% VAT

Wysokość wadium: 34 000 zł

Wadium w wysokości  podanej powyżej, należy wnieść w formie pieniężnej – z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy – przelew lub wpłata – na rachunek bankowy Gminy Nieporęt, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Legionowie o/ Nieporęt Nr 25 8013 1029 2003 0003 7415 0002, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 grudnia 2019 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Nieporęt.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt adres: 05-126 Nieporęt, Plac Wolności 1, na stronie internetowej  Gminy Nieporęt oraz w http://www.bip.nieporet.pl.

Szczegółowe warunki i informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy Nieporęt Plac Wolności 1, 05-126 Nieporęt, telefon 22 767-04-12, e-mail: b.bartkiewicz@nieporet.pl, w godzinach pracy Urzędu.