Bezpłatna pomoc prawna

Od stycznia ruszyła bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu legionowskiego.

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej została uchwalona 5 sierpnia 2015 roku. Reguluje zasady, sposób i zakres porad prawnych, jakie obywatele mogą uzyskać za darmo. Zgodnie z tym aktem obowiązek zorganizowania punktów bezpłatnej pomocy prawnej przekazano powiatom. Uruchomione przez nie punkty mają być prowadzone w części przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez samorządy zawodowe, a w części przez organizacje pozarządowe.

Katalog osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnych porad prawnych jest ograniczony. Nie skorzysta więc z tej formy przedsiębiorca, który chce zasięgnąć opinii w sprawach podatkowych, z zakresu prawa celnego, dewizowego czy handlowego. Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej dostępne są wyłącznie dla osób, które przygotowują się do jej rozpoczęcia. Drzwi punktów porad są natomiast otwarte dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin objętych Kartą Dużej Rodziny, kombatantów, weteranów, osób w wieku do 26 i powyżej 65 lat, jak również dla tych obywateli, którzy w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej adwokaci i radcy obsługujący punkty wskazują nam ścieżkę postępowania w naszej sprawie, pomagają sporządzić pismo do sądu lub urzędu, przygotowują dla nas projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

W powiecie legionowskim funkcjonują cztery punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Trzy z nich mieszczą się w stolicy powiatu: w Urzędzie Miasta Legionowo, w Starostwie Powiatowym oraz w budynku KZB przy ul. Piłsudskiego 3. Czwarty punkt podzielony został pomiędzy gminy powiatu, a dyżury prawników w ramach jego funkcjonowania będą odbywać się w budynkach urzędów gminy.

Harmonogram pracy punktów bezpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Legionowskiego:

Punkt w Starostwie, pok. 404:
pon. 12:00-16:00
wt. 10:00-14:00
śr. 16:00-20:00
czw. 16:00-20:00
pt. 10:00-14:00

Punkt w Urzędzie Miasta Legionowo, pok. 3.11:
pon.-pt. 16:00-20:00

Punkt w budynku KZB, ul. Piłsudskiego 3:

pon.-pt. 10:00-16:30

Punkt w Urzędzie Gminy Jabłonna:

wt. 10:00-14:00
czw. 10:00-14:00

Punkt w Urzędzie Gminy Serock:

pon. 12:00-16:00
śr. 8:00-12:00

Punkt w Ośrodku Kultury w Łajskach:

pon. 8:00-12:00
śr. 12:00-16:00

 źródło: Starostwo Powiatowe w Legionowie