Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Nieporęcie – Lipy – etap IB

Gmina Nieporęt otrzymała blisko 2 000 000 zł dofinansowania  na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie osiedla Lipy w Nieporęcie.

Przyznane dofinansowanie przeznaczone będzie na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę kanalizacji sanitarnej od ulicy Mickiewicza do ulicy Telimeny, wzdłuż ulicy Jana Kazimierza. Po zakończeniu inwestycji ścieki skierowane zostaną do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego i do oczyszczalni w Orzechowie.

Przyznane dofinansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowity koszt zadania: 3 829 491,84 zł

Dofinansowanie: 1 981 061

Okres realizacji zadania: 2021-2023