Budujemy społeczeństwo informatyczne

 

Budowa społeczeństwa informatycznego musi odbywać się na solidnych podstawach technicznych, a takie daje sieć światłowodowa. Mając na uwadze ogrom korzyści, jakie niesie jej założenie, Wójt Maciej Mazur   i  przedstawiciel Orange Polska podpisali porozumienie o współpracy dotyczącej rozwoju sieci światłowodowej w Gminie Nieporęt.

Podpisane porozumienie ma na celu stworzenie właściwych warunków dla inwestycji, dzięki którym w gminie  zostanie zbudowana sieć superszybkiego internetu.

W pierwszym etapie światłowód zostanie doprowadzony do wszystkich  szkół na terenie gminy. Plan zakłada, że stanie się to już w sierpniu tego roku. Dzięki temu nauczyciele i uczniowie będą mogli podczas zajęć w pełni aktywnie korzystać z szybkiego Internetu, wzbogacając scenariusze lekcji o najnowsze metody edukacji online. Drugi etap to budowa sieci światłowodowej na terenie całej gminy. Ten etap składa się z projektu i budowy. W normalnych warunkach taka inwestycja trwałaby kilka lat, jednak rozpoczęte wcześniej projektowanie sieci światłowodowej przez gminę Nieporęt oraz podpisanie porozumienia doskonale się wiążą i znacznie skrócą czas realizacji inwestycji do naszych domów.

Sukces tego przedsięwzięcia zależy jednak w znacznym stopniu od zainteresowania i zaangażowania mieszkańców. Planowana sieć musi być wykorzystywana przez odbiorców, dlatego im więcej osób zadeklaruje udział w projekcie, czyli chęć korzystania z sieci, tym szybciej zostanie ona wykonana i obejmie większy obszar gminy . W niedługim czasie udostępnione zostaną ankiety, które pomogą określić stopień zainteresowania mieszkańców podłączeniem do sieci światłowodowej. Na tym etapie projektu, wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z przystąpieniem do niego – służy tylko celom informacyjnym.

Dostępność infrastruktury światłowodowej daje wiele wymiernych korzyści. Użytkownicy domowi bez problemu mogą korzystać z coraz bardziej zaawansowanych internetowych multimediów – aplikacji, gier sieciowych, telefonii IP, telewizji i filmów na żądanie i to w najwyższej jakości 4K, a także edukacji i narzędzi zdalnej pracy. Osoby bezrobotne mogą aktywnie szukać miejsca pracy, przeszukując bazy danych i wysyłając CV, które może zainteresować przyszłego szefa. Lokalnym przedsiębiorcom umożliwia działanie na globalnym rynku, obniża koszty funkcjonowania, a także ułatwia kontakt z administracją państwową i klientami. Zwiększa też konkurencyjność i potencjał firm.

Sieci światłowodowe zapewnią ogromne zasoby transmisyjne, zaspokajające nasze obecne i przyszłe potrzeby. Gwarantują trwałość i otwartość technologiczną przez cały okres ich użytkowania, bez ograniczeń technologicznych. Wykorzystywana w nich technologia jest „odporna na przyszłość”, a jej możliwości są dużo większe niż te, które są obecnie wykorzystywane.

Oprócz inwestycji w sieć, przewidywane są także działania wspierające budowę społeczeństwa informatycznego. Planowane są działania edukacyjne dla mieszkańców, m.in. szkolenia dla osób niepotrafiących jeszcze korzystać z komputera i Internetu oraz szkolenia dla dzieci i młodzieży, pokazujące jak efektywnie i bezpiecznie korzystać z zasobów sieci.

Inwestycja w Gminie Nieporęt to element realizowanego przez Orange Polska programu inwestycji światłowodowych – jednego z najbardziej ambitnych programów inwestycyjnych w historii firmy.