Dotacja na usuwanie azbestu

Kolejna dotacja dla Gminy Nieporęt na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Nieporęt dotacji w wysokości 19 000,76 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap IX w 2018 roku”.

Dofinansowanie obejmowało następujący zakres prac: demontaż z budynków płyt eternitowych, zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na posesjach, odbiór odpadów azbestowych, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na składowisko odpadów niebezpiecznych.

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny w postaci usunięcia 84,78 ton szkodliwego azbestu zgromadzonego z 41 nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Nieporęt.

We wrześniu br. specjalistyczna firma działająca w oparciu o umowę zawartą z Gminą Nieporęt rozpoczęła demontaż płyt eternitowych oraz zabezpieczenie zgromadzonych wyrobów zawierających azbest.

 

20180925_122210 20180925_131157