!

INFORMACJE DLA GŁOSUJĄCYCH:

głosowanie na projekty BOM odbywa się w dniach 26 października – 16 listopada 2020 r.;

Instrukcja głosowania

1) Wejdź na stronę  https://bom.mazovia.pl/

2) kliknij na głównej stronie „GŁOSUJ ONLINE”

3) zapoznaj się z zasadami głosowania i kliknij „rozpocznij głosowanie”

4) wybierz projekt ogólnowojewódzki i podregionalny ➡️ 249 ❗️❗️❗️ doświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Nieporęt

5) wypełnij swoje dane, zapoznaj się z klauzulą RODO

6) zweryfikuj głos kodem sms

  • głos w imieniu osoby małoletniej może oddać jej przedstawiciel ustawowy;

Projekt o nazwie „Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski – Bezpieczne przejścia dla pieszych”, zgłoszony przez stowarzyszenie „Przyjazny Nieporęt” do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do głosowania. Głosowanie odbywać się będzie w dniach od 26 października do 16 listopada 2020 r.

Projekt zakłada doświetlenie 21 przejść dla pieszych zlokalizowanych na trzech drogach: ul. Jana Kazimierza (DW 633), ul. Strużańskiej (DW 632) oraz ul. Zegrzyńskiej/Pogonowskiego (DW 631). To inicjatywa o szczególnym znaczeniu dla użytkowników dróg, zwłaszcza pieszych, bo poprawiająca bezpieczeństwo  w najbardziej ruchliwych i uczęszczanych miejscach: w okolicach przystanków autobusowych, szkół, przedszkoli i plaż na terenie całej gminy Nieporęt. Usytuowanie nowych słupów oświetleniowych przy drogach wojewódzkich sprawia, że projekt może zainteresować nie tylko mieszkańców gminy Nieporęt, ale również całego województwa.  Powodzenie przedsięwzięcia zależy teraz od naszego zaangażowania i liczby oddanych głosów. Projekt dotyczący gminy, rywalizuje z 16 innymi projektami z podregionu warszawskiego wschodniego. Ten, który zdobędzie największą liczbę głosów, zostanie zrealizowany z środków Województwa Mazowieckiego w 2021 r. Jest o co walczyć – projekt „Przyjaznego Nieporętu” ma wartość ponad 660 tys. zł i jest jedynym, zgłoszonym przez mieszkańców naszej gminy. Głosowanie na projekty odbywać się będzie na stronie Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w terminie od 26 października do 16 listopada. Głosujmy i zachęcajmy do tego innych!!

Lokalizacja przejść dla pieszych z projektu:

droga  wojewódzka  nr  631  (ul.  Zegrzyńska,  ul.  Nowolipie),  obręb  Nieporęt  –3  przejścia  dla pieszych:
1. w pobliżu kompleksu rekreacyjnego „Dzika Plaża” w Nieporęcie,
2. w pobliżu przystanku autobusowego „Stokrotki” w Nieporęt,
3. przy skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego w Nieporęcie,

droga  wojewódzka  nr  633  (ul.  Jana  Kazimierza),  obręb  Nieporęt,  Stanisławów  

Pierwszy, Rembelszczyzna – 14 przejść dla pieszych:
1. przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową w Nieporęcie,
2. przy skrzyżowaniu z ul. Podleśną w Nieporęcie,
3. przy skrzyżowaniu z ul. Plac Wolności w Nieporęcie,
4. przy skrzyżowaniu z ul. Dworcową i ul. Adama Mickiewicza w Nieporęcie,
5. w pobliżu skrzyżowania z ul. Rejtana w Nieporęcie,
6. przy skrzyżowaniu z ul. Zjazdową w Nieporęcie,
7. przy skrzyżowaniu z ul. Sonaty w Stanisławowie Pierwszym,
8. przy skrzyżowaniu z ul. Przyleśną w Stanisławowie Pierwszym,
9. cztery (4) przejścia dla pieszych przy rondach im. Witolda Pileckiego w Rembelszczyźnie,

10. przy  GAZ  SYSTEM  w Rembelszczyźnie,
11. przy skrzyżowaniu z ul. Wąską w Rembelszczyźnie,

droga wojewódzka nr 632 (ul. Strużańska), obręb Rembelszczyzna, Kąty Węgierskie, Józefów – 4 przejścia dla pieszych:
1.   przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną w Kątach Węgierskich,
2.  przy skrzyżowaniu z ul. Modrzewiową w Kątach Węgierskich,
3.  przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną w Józefowie,
4.  przy skrzyżowaniu z ul. Objazdową w Józefowie.