Gmina aplikuje o kolejne środki na budowę ścieżek rowerowych

Ogłoszony został drugi konkurs, dający możliwości uzyskania dofinansowania budowy ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Nieporęt jest jedyną z powiatu legionowskiego, biorącą udział w tym projekcie.

Przygotowywany jest projekt porozumienia, którego liderem będzie Miasto i Gmina Marki, pomiędzy Miastami: Kobyłka, Ząbki, Zielonka, Wołomin, Radzymin i gminą Nieporęt. Celem porozumienia jest wspólne aplikowanie o środki finansowe na budowę łącznie ok. 50 km zintegrowanego systemu ścieżek. Szczegółowy zakres współdziałania na rzecz przygotowania i realizacji projektu zostanie określony w porozumieniu, a dalej w umowie partnerstwa.

Gmina Nieporęt w ramach konkursu planuje aplikować o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku 8 km od Warszawy (dzielnicy Białołęka) bezpośrednio do Jeziora Zegrzyńskiego, wzdłuż Kanału Królewskiego. Będzie ona łączyła system ścieżek rowerowych powiatu wołomińskiego, legionowskiego i Warszawy. Ponadto na odcinku od stacji PKP do os. Głogi wzdłuż ścieżki prowadzić będzie wydzielony chodnik dla pieszych i trasa ta zostanie oświetlona ze środków własnych budżetu gminy Nieporęt.

Ścieżki pozwolą na swobodną i bezpieczną komunikację rowerową pomiędzy miejscowościami oraz w ich obrębie. Ważnym aspektem inwestycji jest również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Maksymalny poziom możliwego dofinansowania w ramach konkursu to 80% kosztów kwalifikowanych projektu, którego szacowany koszt wynosi ok. 8 mln zł. Planowany termin zakończenia całego projektu to 2020 rok.

Jest to już drugi projekt na budowę ścieżek rowerowych, w którym gmina aplikuje o dofinansowanie. Przypomnijmy, że w ramach pierwszego projektu wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Strużańskiej w Józefowie  oraz droga rowerowa wzdłuż ulicy Wojska Polskiego w Białobrzegach w kierunku Beniaminowa, do granicy z gminą Radzymin, łącznie ok. 6,7 km nowych ścieżek dla rowerzystów. Wartość projektu na terenie gminy Nieporęt wynosi 6,6 mln złotych, a dofinansowanie wyniesie 5,3 mln złotych.

IMG_4913