Gmina Nieporęt wysoko w Rankingu

Gmina Nieporęt znalazła się na 36 miejscu na 1547 gmin wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2019 VI Europejskiego Kongresu Samorządów.  Do skonstruowania  rankingu wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, są to: 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2020/06/Ranking-finansowy-2019_gminy-wiejskie_tabela.pdf

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/wyloniono-laureatow-rankingu-finansowego-samorzadu-terytorialnego-w-polsce