Gmina Nieporęt na 59. miejscu

W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów rankingu gmin, odzwierciedlającym wielkość dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, gmina Nieporęt zajęła 59 miejsce.

Ranking pokazuje dochody 2 478 gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich w Polsce. Ministerstwo Finansów co roku publikuje wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jest to wskaźnik G, który mówi o wielkości dochodów osiąganych z podatków lokalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Podstawą wyliczeń na 2017 r. były dane o finansach gmin za 2015 r.

Średni wskaźnik gminny, który odzwierciedla dochód podatkowy na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju, oszacowano w tym roku na 1 596 zł.

Gmina Nieporęt osiągnęła dochód na jednego mieszkańca w wysokości 2.712,83 zł  i  jest najwyżej sklasyfikowaną gminą powiatu legionowskiego. Pozycja gminy Nieporęt systematycznie się poprawia, w ubiegłym roku była to 65. lokata.

W skali województwa mazowieckiego, liczącego 319 jednostek samorządu terytorialnego, gmina Nieporęt uzyskała 15 lokatę.

Rekordzistą pod względem wysokości wskaźnika G jest od lat gmina wiejska Kleszczów, w której na jednego mieszkańca przypada 34 825 zł. Najbiedniejszą gminą pod względem dochodów per capita okazała się Radgoszcz, gdzie podatki przyniosły 424 zł na głowę mieszkańca.