Gmina Nieporęt w czołówce gmin najlepiej pozyskujących dochody

W  tegorocznym rankingu czasopisma Wspólnota „Bogactwo Samorządów – ranking dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego”,  gmina Nieporęt uplasowała się na 37 miejscu na 1548 gmin wiejskich w Polsce z kwotą 5066,47 zł na mieszkańca. Dzięki zaangażowaniu pracowników samorządowych i radnych pozycja gminy Nieporęt w rankingu „Bogactwa Samorządów”  wciąż rośnie – w 2010 roku znajdowaliśmy się na 94 miejscu.

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w  latach poprzednich.  W rankingu „Bogactwo Samorządów” dochody każdego samorządu podzielone zostały przez liczbę ludności. W opinii twórców rankingu  na poziom zamożności jednostki samorządu terytorialnego wskazują przede wszystkim dochody własne i otrzymane subwencje. Ranking nie uwzględnia więc dotacji celowych, mających  jedynie chwilowy, ale  bardzo silny wpływ na poziom zamożności samorządu.