Gmina Nieporęt wysoko w rankingu

Gmina Nieporęt zajęła 30 miejsce na 1547 gmin wiejskich w rankingu dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego per capita w 2019 roku. Dzięki zaangażowaniu pracowników samorządowych i radnych pozycja gminy Nieporęt w rankingu „Bogactwa Samorządów”  wciąż rośnie – w 2010 roku znajdowaliśmy się na 94 miejscu.

Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w  latach poprzednich.  W rankingu „Bogactwo Samorządów” dochody każdego samorządu podzielone zostały przez liczbę ludności. W opinii twórców rankingu  na poziom zamożności jednostki samorządu terytorialnego wskazują przede wszystkim dochody własne i otrzymane subwencje. Ranking nie uwzględnia więc dotacji celowych, mających  jedynie chwilowy, ale  bardzo silny wpływ na poziom zamożności samorządu. 

Link do rankingu: https://wspolnota.org.pl/fileadmin/archiwum/Bogactwo_JST_20.pdf