Gmina Nieporęt wysoko w rankingu

Gmina Nieporęt na 85 miejscu w Rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju na 1559 gmin wiejskich w Polsce

Stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej ranking ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.
Wyniki wszystkich gmin:

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178688/Rozwojowe-gminy–Publikujemy-pelen-ranking-JST-Zrownowazonego-Rozwoju-Politechniki-Warszawskiej