Gmina zgłasza wnioski do projektu przebudowy drogi 631

9 maja w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odbyło się posiedzenie, zwołane na wniosek wójta Macieja Mazura, poświęcone przebudowie drogi wojewódzkiej 631 (ul. Zegrzyńska).

W spotkaniu udział wzięli wicemarszałek Wiesław Raboszuk, starosta Robert Wróbel, zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Tomasz Lewandowski. Gminę Nieporęt reprezentowali wójt Maciej Mazur, kierownik Działu Zagospodarowania Przestrzennego Maciej Czerski oraz  specjalista ds. drogowych Stanisław Styk. Obecni byli także projektanci i pracownicy MZDW. Przedmiotem rozmów było omówienie postulatów zgłoszonych przez gminę w sprawie przebudowy fragmentu drogi 631 na odcinku od ronda w Zegrzu Południowym do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Wojska Polskiego. Wójt Maciej Mazur wnioskuje m.in. o budowę: niezbędnych dróg serwisowych, bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w rejonie Dzikiej Plaży (sugerując jako najlepsze rozwiązanie przejście podziemne), ścieżki rowerowej po stronie wschodniej ulicy Zegrzyńskiej. Wdrożenie tych rozwiązań zlikwiduje problem tworzących się na tym odcinku drogi korków, znacząco poprawi także bezpieczeństwo pieszych. Wnioski wójta Macieja Mazura i starosty Roberta Wróbla zostały przyjęte do projektu przebudowy i będzie im poświęcone następne spotkanie robocze w terenie, które odbędzie się w poniedziałek, 14 maja.

]IMG_7267IMG_7271