Hydrozagadka w Zagłobiance

W czwartek (10 marca) odbyła się kolejna prelekcja zorganizowana przez Nieporęckie Stowarzyszenie Historyczne w restauracji Zagłobianka.

Tym razem w centrum zainteresowania zebranych było Jezioro Zegrzyńskie.  Referat „Hydrozagadka czyli warunki hydrologiczne Jeziora Zegrzyńskiego” wygłosił dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, który zapoznał także zebranych z dokumentacją fotograficzną z etapów powstawania niecki jeziora. Dziękujemy Państwu za przybycie i zapraszamy na następne spotkanie, planowane 14 kwietnia.