I sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji

22 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji 2018-2023.

Obrady Rady zainaugurował radny – senior Andrzej Wojciechowski. Obrady rozpoczęły się od złożenia ślubowania przez radnych VIII kadencji oraz Wójta Gminy Nieporęt Macieja Mazura. Zaświadczenie o wyborze wręczyła członkom Rady oraz wójtowi  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Marta Brysiacz. Po wyborze członków i ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej, odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Gminy Nieporęt, którym została Bogusława Tomasik. Wiceprzewodniczącym Rady Gminy wybrano Piotra Pietruchę.

Radni podjęli również pierwszą uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Nieporęt na 2018 rok, umożliwiającą zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Skład Rady Gminy Nieporęt VIII kadencji:

Bielska Wiesława, Broszkiewicz Ewa, Grześkiewicz Anna, Janczewska Blandyna, Kamińska Monika, Olechowski Andrzej, Paterek Stanisław, Pietrucha Piotr, Pisarek Jarosław, Płatkowska Maria, Saks Wojciech, Szostek Konrad Grzegorz, Szybowski Wojciech, Tomasik Bogusława, Wojciechowski Andrzej.