Informacje dot. koronawirusa


Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Nieporęt
odbywa się na parterze Urzędu – wejście główne od ul. Jana Kazimierza

Maseczki obowiązkowe!

Godziny otwarcia Urzędu: 
pon. 8:00-18:00, wt-czw. 8:00-16:00, pt. 08:00-14:00
adres e-mail: urzad@nieporet.pl, tel.: 22 767 04 00, adres skrzynki ePUAP: /urzadgminynieporet/skrytka

Wstrzymanie oględzin w terenie, w związku z gwałtownym wzrostem zachorowań

W związku z gwałtownie  rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa  oraz ograniczonym składem osobowym pracowników Urzędu Gminy Nieporęt,  w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu Gminy Nieporęt,  wstrzymuje się do odwołania wszelkie oględziny w terenie, w tym dotyczące zgłoszeń  i wniosków na usuwanie drzew i krzewów.

W obecnej sytuacji, jako najlepszą i najbardziej bezpieczną formę kontaktu   z Urzędem rekomendujemy kontakt telefoniczny: 22 767 04 00, e-mailowo: urzad@nieporet.p lub  za pośrednictwem platformy ePUAP: /urzadgminynieporet/skrytka

Z uwagi na zaistniałą sytuację w pierwszej kolejności załatwiane będą sprawy pilne.


Z uwagi na wprowadzone obostrzenia zawiązane z sytuacją epidemiczną w kraju informujemy, że od 30 października 2020 roku bezpłatna pomoc prawna będzie funkcjonowała tylko w formie zdalnej.

Więcej szczegółów: https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/komunikat-starosty-legionowskiego-w-sprawie-dzialalnosci-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnych-mediacji-na-terenie-powiatu-legionowskiego-kopia-76555ad92dZmiany w funkcjonowaniu Urzędu od poniedziałku 25 maja

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy Nieporęt obsługa bezpośrednia odbywa się z uwzględnieniem poniższych zasad.Obsługa mieszkańców na terenie Urzędu Gminy Nieporęt odbywa wyłącznie na parterze Urzędu w wyznaczonej dla interesantów strefie – wejście główne od ul. Jana Kazimierza.

Do obsługi interesantów w Urzędzie przygotowane zostały dwa stanowiska obsługi. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Do kontaktu bezpośredniego z interesantem będą proszeni pracownicy merytorycznych  komórek organizacyjnych.

W Urzędzie  możliwe jest dokonanie płatności bezgotówkowej – kartą z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt. 1-3.

Każda osoba przebywająca na terenie Urzędu, ze względu na wymogi wynikające z aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, zobowiązana jest do zasłaniania ust i nosa. Zapewniony jest  bezdotykowy dozownik z płynem do odkażania rąk.

 1. Obsługa mieszkańców na terenie Urzędu Gminy Nieporęt odbywa wyłącznie na parterze Urzędu – wejście główne od ul. Jana Kazimierza.
 2. Do obsługi interesantów w Urzędzie przygotowane zostały stanowiska obsługi. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
 3. Do kontaktu bezpośredniego z interesantem będą proszeni pracownicy merytorycznych  komórek organizacyjnych.
 4. W Urzędzie  możliwe jest dokonanie płatności bezgotówkowej – kartą z zachowaniem zasad, o których mowa w pkt. 1-3.
 5. Każda osoba przebywająca na terenie Urzędu, ze względu na wymogi wynikające z aktualnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, zobowiązana jest do zasłaniania ust i nosa. Zapewniony jest  bezdotykowy dozownik z płynem do odkażania rąk.
 6. Do odwołania Urząd otwarty jest w godzinach 8:00 – 16:00;

Jednocześnie apelujemy, aby w przypadku konieczności załatwienia spraw urzędowych skorzystać z możliwości ich zrealizowania drogą elektroniczną (e-mailowo: urzad@nieporęt.pl; poprzez platformę EPUAP) lub telefoniczną.

III etap znoszenia ograniczeń – zmiany od 4 maja

Od 18 maja – znoszenie kolejnych ograniczeń
Działalność gospodarcza – otwieranie salonów kosmetycznych i fryzjerskich oraz restauracji
Od 18 maja będziemy mogli:
• skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
• zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).
Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.
Otwarcie branży gastronomicznej odbywa się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom.
Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:
• obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
• używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
• przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online.
• Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.
Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:
• limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
• dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
• zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
• zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
• noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego.
• Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.
Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej
OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)
Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:
• praktyczne w szkołach policealnych,
• rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.
W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.
Od 25 maja będzie można prowadzić:
• zajęci opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
• konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
Ważne! Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 zostaje przedłużony.
Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!
TRANSPORT PUBLICZNY – od 18 maja
Podwyższony zostaje limit pasażerów w środkach transportu publicznego.
– Tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub
– tylu, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).
Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.
UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE – od 17 maja
Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT – od 18 maja
Zwiększony zostaje limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
• na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
• na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).
Możliwa będzie organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
o 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
o 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
o 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
o 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).
Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.
KULTURA – od 18 maja
• działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
• wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
• wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
• indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
• wznowienie prób i ćwiczeń.

KONTROLE NA GRANICY PRZEDŁUŻONE DO 12 CZERWCA
Przedłużona zostaje kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.
DBAJMY O SIEBIE – NAJWAŻNIEJSZE STAŁE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?
• Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
• Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
• Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
• Zostań w domu, jeśli możesz.
Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.
Na podst. www.gov.pl


Otwieramy Przedszkole w Białobrzegach

 Informujemy, że na spotkaniu w dniu 7 maja br. Wójt Gminy Nieporęt,   w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych, dokonał oceny sytuacji dotyczącej zagrożenia epidemiologicznego w gminie oraz zgłoszeń rodziców w zakresie konieczności organizacji zajęć opiekuńczych dla najmłodszych.

Na podstawie informacji zebranych przez dyrektorów od rodziców przedszkolaków podjęto decyzję o przedłużeniu okresu zawieszenia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nieporęt do dnia 16 maja. Jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Białobrzegach, którzy najliczniej zgłosili potrzebę zapewnienia zajęć opiekuńczych dla ich dzieci, zdecydowano o otwarciu tego przedszkola od dnia 13 maja. Pozostałe przedszkola będą otwierane sukcesywnie, w zależności od liczby dzieci, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki.

Informacje dotyczące terminów otwarcia poszczególnych placówek będą zamieszczane na ich stronach internetowych oraz na stronie internetowej Gminy. Prosimy rodziców o ścisłą współpracę z dyrektorami otwieranych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przestrzeganie wytycznych i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowa w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego dzieciom oraz pracownikom przedszkoli oraz  rodzinom jednych i drugich.


W związku z rozwijającą się w kraju sytuacją epidemiologiczną dotyczącą SARS CoV-2 (koronawirus), Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie prosi Odbiorców wody o podawanie stanu(ów) i numeru(ów) wodomierzy telefonicznie, dzwoniąc na nr – 22 767-10-30, 22 774-87-89 wew. 103 lub 109 lub poprzez stronę www.gzk.nieporet.pl – wyślij odczyt wodomierza.


Działalność gospodarcza

– Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe powyżej 2000 m2 będą otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków.

Wprowadzony został limit osób przebywających w sklepie. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.
Uwaga! W centrach handlowych nie mogą nadal funkcjonować  kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

– Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni
Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.
Ważne! W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

– Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą czynne w weekendy

Życie społeczne

– Rehabilitacja lecznicza
Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej.
Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

– Biblioteki i muzea
Ponownie zaczną działać biblioteki, archiwa, muzea oraz inne instytucje związane z kulturą.
Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

– Rowery miejskie
Po weekendzie majowym będziemy mogli jeździć rowerami miejskimi.

Od 6 maja mogą zostać otwarte żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.
Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

PODSTAWY NOWEJ NORMALNOŚCI – NAJWAŻNIEJSZE STAŁE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

– Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

– Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

– Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

– Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

– Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.


Fizjoterapia w Centrum Medycznym Nieporęt

Informujemy, że w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19 Centrum Medyczne Nieporęt od dnia 27.04.2020 r. będzie realizowało zabiegi fizjoterapeutyczne u Pacjentów ze skierowaniem „pilnym”, u których brak realizacji zabiegów może spowodować pogorszenie stanu zdrowia.

Kwalifikacji pacjentów spośród wszystkich oczekujących na zabiegi w CM Nieporęt dokonywać będzie lekarz specjalista rehabilitacji – konsultant działu fizjoterapii na podstawie wystawionego skierowania.

O terminach przyjęć pacjentów będzie informować telefonicznie personel działu fizjoterapii Centrum Medycznego Nieporęt.

Informacja w sprawie działań służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem

1.  Celem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażenia koronawirusem, w Gminie Nieporęt od dnia 23 kwietnia 2020 r. do odwołania, przeprowadzana będzie dezynfekcja/odkażanie – przystanków autobusowych i kolejowych, zlokalizowanych na terenie Gminy wraz z ich infrastrukturą przystankową.

  Dezynfekcja przeprowadzana będzie przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Nieporęt, z podziałem na następujące rejony działania OSP:

 1. OSP Nieporęt: sołectwa – Nieporęt, Zegrze Południowe, Izabelin, Stanisławów Pierwszy, Aleksandrów,
 2. OSP Kąty Węgierskie: sołectwa – Kąty Węgierskie, Michałów-Grabina, Rembelszczyzna, Wola Aleksandra, Stanisławów Drugi, Józefów,
 3. OSP Wólka Radzymińska: sołectwa – Wólka Radzymińska, Beniaminów, Białobrzegi, Rynia.

2. Przypomina się, że dezynfekcja dłoni to skuteczny sposób ochrony przed koronawirusem.

3. Zaleca się również bieżące odkażanie często dotykanych powierzchni z których korzystamy (urządzeń  elektronicznych, przedmiotów codziennego użytku, mebli itp.), jak również ubrania czy urządzeń sanitarnych.


W Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697),  obowiązujące od 19 kwietnia 2020 r.

Pierwszy etap znoszenia ograniczeń obejmuje m/in:

 • otwarcie lasów, parków, skwerów i bulwarów – zamknięte pozostają place zabaw, ogrody zoologiczne, ogródki jordanowskie czy biwaki,
 • złagodzone zasady w handlu i usługach: w sklepach do 100 mkw. – 4 osoby na stanowisko kasowe, w sklepach powyżej 100 mkw. – 1 osoba na powierzchni 15 mkw,
 • godziny dla seniorów tylko w dni robocze,
 • zasada 1 osoba na 15 metrów będzie obowiązywała w także w kościołach i dot. pogrzebów (w pogrzebach może uczestniczyć do 50 osób),
 • z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13. roku życia,
 • doprecyzowano także przepisy dotyczące zakrywania nosa i ust, jest ono obowiązkowe w miejscach ogólnodostępnych.

Rozporządzenie (PDF)W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięty dla Interesantów Urząd Gminy Nieporęt, z wyjątkiem osób dokonujących rejestracji aktów zgonu.

Od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy Nieporęt.
W poniedziałki urząd będzie czynny do godz.16:00.

Zaleca się załatwianie spraw pilnych telefonicznie, tel. 22 767 04 00 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: urząd@nieporet.pl, skrzynka podawcza: e-puap

Wykaz bezpośrednich numerów telefonicznych oraz adresów mailowych znajduje się na stronie internetowej urzędu:
https://www.nieporet.pl/gmina…/ksiazka-telefoniczna-urzedu/…

Druki wszystkich wniosków są dostępne przy wejściu do Urzędu, tam też wystawiona jest skrzynka podawcza, do której możemy składać wnioski. Urząd prosi, aby na wnioskach koniecznie podać dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.


Kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem

Informacja z dnia 9 kwietnia 2020 roku – www.gov.pl – na temat przdłużenia zasad bezpieczeństwa w zwiazku z epidemią:

 • Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej
  w czerwcu. Konkretne terminy podane zostaną co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.
 • Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.
 • Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się
  na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.
 • Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. przedłużone zostają również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
  – ograniczenia w przemieszczaniu się;
  – zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
  – ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnym – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
  – ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
  – zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe (tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących);
  – zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
  – zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
  – zamknięcie restauracji;
  – ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
  – ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).
 • Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:
  – zamknięcie szkół, uczelni,przedszkoli i żłobków;
  – zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
  – zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.
 • Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:
  zamknięcie granic
  obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Więcej informacji: gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Informacja dla pacjentów Praktyki lekarskiej im. Prof. Tadeusza Gałamona w Nieporęcie

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, jaka panuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  prosimy przed wizytą w przychodni o kontakt telefoniczny lub mailowy z rejestracją przychodni (227748250;  recepty.praktyka@gmail.com). Po ustaleniu rodzaju problemu zdrowotnego, lekarz zaleci sposób i termin wizyty w przychodni. Prosimy nie zgłaszać się bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego !!!
(szczególnie dotyczy to osób z infekcją) Leki stale stosowane można zamawiać telefonicznie w rejestracji przychodni (227748250) lub pod adresem mailowym – recepty.praktyka@gmail.com

Uprzejmie informujemy, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.
Telefon i adres e-mail do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej :
tel. 22 490 43 41 lub 44
e-mail: gopsnieporet@wp.pl

Została uruchomiona również aplikacja Kwarantanna domowa, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Korzystanie z aplikacji jest ustawowym obowiązkiem osób, które zobowiązane są do poddania się kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Z obowiązku tego zwolnione są osoby z dysfunkcją wzroku (niewidzące lub niedowidzące), a także osoby, które właściwym służbom złożyły oświadczenie, że nie są abonentami lub użytkownikami sieci telekomunikacyjnej lub nie posiadają urządzenia mobilnego umożliwiającego zainstalowanie tego oprogramowania. Dzięki aplikacji potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny i miejsce swojego pobytu, sprawnie skontaktujesz się ze służbami odpowiedzialnymi za nadzór nad osobami w kwarantannie, zgłosisz do lokalnego ośrodka pomocy społecznej swoje najpilniejsze potrzeby i masz szybki dostęp do sprawdzonych informacji dotyczących aktualnej sytuacji związanej z koronawirusem. Wszystkie informacje dot. działania aplikacji znajdziesz w jej Regulaminie dostępnym pod adresem: www.gov.pl/kwarantannadomowa

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z Google Play lub App Store.

Od 1 kwietnia formuła kwarantanny została rozszerzona. Od dzisiaj osoby
w kwarantannie będą poddane całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. Jeżeli będą odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy
UWAGA! Czasowa zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy Nieporęt

Wszelkie niezbędne sprawy urzędowe załatwić można drogą elektroniczną (poprzez platformę E-PUAP lub e- mailem na adres: urzad@nieporet.pl) lub pod numer tel. 22 7670400, fax 22 767441.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym wirusa SARS-Co (koronawirus)
od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów Urząd Gminy Nieporęt, z wyjątkiem osób dokonujących rejestracji aktów zgonu oraz  Jednostek podległych.

Od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania zostają zmienione godziny pracy Urzędu Gminy Nieporęt.
W poniedziałki urząd będzie czynny do godz.16:00.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i OC we współpracy z Zadaniowym Zespołem Kryzysowym  powołanym zarządzeniem Wójta Gminy Nieporęt nr 61/2020 z dnia 3 marca 2020 r.


Kolejne ograniczenia w związku
z koronawirusem

 • Obowiązek zachowania 2 metrów odległości od siebie w przestrzeni publicznej. Dotyczy to także rodzin. Spod nakazu wykluczone są tylko osoby nieletnie, wymagające opieki oraz starsze
 • Ograniczenie  dostępu do parków, skwerów i bulwarów, a także innych miejsc rekreacji
 • Zakaz korzystania z wypożyczali rowerów miejskich,
 • Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych
  i fryzjerskich
 • W sklepach mogą przebywać maksymalnie trzy osoby, w przeliczeniu
  na jedną kasę
  . A więc jeśli w sklepie jest 5 kas, to zakupy będzie mogło robić 15 osób jednocześnie
 • W urzędach pocztowych mogą przebywać dwie osoby na jedno okienko,
 • Na bazarach i targowiskach obowiązuje ograniczenie do trzech osób
  na jedno stoisko
 • W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte,
 • Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach
 • W godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. 
  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich
 • Zamknięte zostaną hotele i miejsca noclegowe. Wyjątkiem będą budynki, które przeznaczone są do odbywania kwarantanny
 • W zakładach pracy wprowadzony zostaje wymóg odległości co najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy
 • Formuła kwarantanny zostanie rozszerzona. Od dzisiaj osoby
  w kwarantannie będą poddane całkowitej izolacji, również od swoich bliskich. Jeżeli będą odbywać kwarantannę w swoim domu, poddani jej będą wszyscy domownicy
 • W pojazdach prywatnych przewoźników, np. busach – będzie mogło znajdować się tyle osób, ile wynosi połowa liczby miejsc siedzących
 • W punktach usługowych i stacjach benzynowych pracownicy będą zobowiązani do dezynfekcji lady i np. terminala po każdym kliencie
 • Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków

Informacja dla pacjentów zapisanych do Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o.

Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. w związku z dużym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Koronawirusa COVID – 19 udostępnia możliwość udzielania E- porad dla wszystkich osób, które mają problem zdrowotny. Wizyta osobista pacjenta w placówce może odbyć się po telefonicznej rozmowie lekarza z pacjentem, który ustali sposób i termin jej odbycia.
Bardzo prosimy pacjentów, aby nie przychodzili do placówki bez wcześniejszego uzgodnienia terminu telefonicznie, a szczególnie prośba dotyczy osób , które są zainfekowane.
Dla wszystkich osób , które potrzebują receptę na leki przyjmowane stale została stworzona możliwość wysyłania zamówienia drogą emailową ze strony internetowej Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o. „Zamów receptę” lub na adres emailowy placówki email: biuro@cmn.nieporet.pl.
Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. wykonuje badania laboratoryjne (tylko pilne) i badania USG dla osób wcześniej zapisanych na termin badania. Nie wykonujemy badań komercyjnych.
Do odwołania placówka wstrzymuje wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Wszyscy pacjenci o terminie wykonywania zabiegów zostaną powiadomieni telefonicznie.
Poradnie specjalistyczne: Poradnia Kardiologiczna i Alergologiczna – lekarze udzielają E-porad.
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza udziela świadczeń pacjentkom ciężarnym oraz tym, które wymagają badania lekarskiego. Jeżeli jest to możliwe również świadczy e-porady.
Natomiast w pozostałych poradniach przyjęcia pacjentów są wstrzymane do odwołania.
Osoby pozostające na kwarantannie domowej, u których wystąpią niepokojące objawy
(gorączka > 38º C, suchy kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność) proszone są o telefoniczne skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i powiadomienie stacji sanitarno – epidemiologicznej tel 22 774 15 76 lub 22 774 02 52
Rejestracja Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o. czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 19.00. tel. 22 767 57 20.
Zapytanie do lekarza można również wysłać drogą e-mailową.

Informacje na temat kwarantanny

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie gminy  Nieporęt oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców gminy zabezpieczone zostały miejsca przeznaczone do odbycia kwarantanny dla mieszkańców, na których został nałożony taki obowiązek,  a którzy nie mogą odbyć kwarantanny w miejscu zamieszkania ze względów rodzinnych. Liczba miejsc do kwarantanny będzie rozwijana w oparciu o dostępne pomieszczenia spełniające wymogi.  Informacja o lokalizacji miejsca kwarantanny zbiorowej zostanie podana do wiadomości w momencie zaistnienia konieczności jego uruchomienia. Za nieuzasadnione złamanie obowiązku kwarantanny grozi mandat karny w wysokości do 5 tysięcy złotych.


Telefoniczne wsparcie psychologiczne w związku
z zagrożeniem koronawirusem

Potrzebujesz wsparcia psychologicznego , skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieporęcie :
tel. 22 490 43 41 lub 44
e-mail: gopsnieporet@wp.plApel do rodziców i opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12-25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 i zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem, zaleca się rodzicom
i opiekunom prawnym:
– dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domach, nie przemieszczały się, ograniczały przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być większe skupiska ludzi np. w komunikacji publicznej,
– zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich
i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
– przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk),
a także systematycznego sprzątania i czyszczenia pomieszczeń gospodarstwa domowego,
– stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
– śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.


Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego
<kliknij i zobacz>


Informacja dla seniorów

Szanowni Państwo,
osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe są szczególnie narażone na ryzyko zarażenia koronawirusem oraz na rozwinięcie ciężkiej postaci tej choroby.
W związku z powyższym apeluję do seniorów, by o siebie dbali, ograniczyli wyjścia z domu
i przebywanie w miejscach publicznych. Proszę także, aby osoby z bliskiego otoczenia seniorów podjęły się pomocy im w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych.
Natomiast osoby samotne, starsze, niesamodzielne, które pozostają bez możliwości uzyskania pomocy od rodziny lub sąsiadów prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nieporęcie, który w miarę możliwości, po weryfikacji danej sytuacji życiowej, pomoże
w załatwieniu zakupów lub innych spraw
(tel. 698 695 059).


ZAMKNIĘCIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

W związku z rozwijającą się w  kraju sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą wirusa
SARS-CoV-2 (Koronawirus) informujemy mieszkańców gminy,
że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania będzie zamknięty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Małołęckiej 62 w Nieporęcie.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.


Zamknięcie Punktu informacyjno – konsultacyjnego ds. uzależnień i Punktu Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie

W związku z rozwijającą się w  kraju sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą wirusa
SARS-CoV-2 (Koronawirus) informujemy mieszkańców gminy,
że do odwołania będzie zamknięty:

Punkt informacyjno – konsultacyjny ds. uzależnień
w Stanisławowie Pierwszym

Punkt Profilaktyki, Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Centrum Medycznym Nieporęt


KOMUNIKAT GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W SPRAWIE ODCZYTU WODOMIERZY

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie w związku z rozwijająca się w kraju sytuacją epidemiologiczną dotyczącą SARS CoV-2 (koronawirus), informuje o zaprzestaniu do odwołania, dokonywania odczytów wodomierzy zamontowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych przez pracowników GZK w Nieporęcie. W związku z powyższym prosi Odbiorców wody o podawanie stanu(ów) i numeru(ów) wodomierzy telefonicznie – 22 767-10-30, 22 774-87-89 wew. 103 lub 109 lub poprzez stronę www.gzk.nieporet.pl – wyślij odczyt wodomierza.

Za utrudnienia przepraszamy
Dyrektor
/-/ Marta Turska


W związku z rozwijającą się w kraju sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa informujemy, że od dziś do odwołania nie będą udzielane bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy.


W związku z zaistniałą sytuacją i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, odwołana została impreza sportowa –  Bieg Zająca,  zaplanowana na dzień 21 marca 2020 r w Nieporęcie.


Informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:
NFZ całodobowa infolinia- 800 190 590
PSSE w Legionowie- 22 774 15 76, tel. alarmowy 609 729 134


E-porady w Centrum Medycznym Nieporęt

Centrum Medyczne Nieporęt sp. z o.o. w związku z dużym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Koronawirusa COVID – 19 udostępnia możliwość udzielania E- porad dla osób, które wracają z rejonów epidemiologicznych, bądź miały kontakt z osobami zarażonymi.

ZOBACZ: E-porady szczegóły


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego i procedura Centrum Medycznego Nieporęt Sp. z o.o.

W związku z sytuacją panującą  na świecie z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV Zarząd Centrum Medycznego Nieporęt sp. z o.o. przesyła do zapoznania się
i stosowania komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.02.2020 r.
Wszelkie informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i komunikatów udzielane będą pod nr telefonu 665-011-501.

Procedura Centrum Medycznego Nieporęt Sp z o.o. dotycząca postępowania przed zakażeniem i w przypadku podejrzenia zakażenia koronowirusem COVID_19

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z północnych Włoch


Spotkanie w celu powołania i określenia zakresu działania Zadaniowego Zespołu
ds. koronawirusa – 3 marca 2020 r.

3 marca w Urzędzie Gminy Nieporęt odbyło się spotkanie w celu powołania i określenia zakresu działania Zadaniowego Zespołu ds. koronawirusa. Do zadań Zespołu należeć będzie przede wszystkim monitorowanie sytuacji oraz przekazywanie do wiadomości publicznej na terenie gminy zaleceń i informacji dotyczących zagrożenia koronawirusem, a także współpraca z podmiotami leczniczymi w zakresie przeciwdziałania mogącym wystąpić zagrożeniom. Zespół koordynować będzie także działania informacyjne w zakresie zachowania środków ostrożności przez mieszkańców, mających na celu zmniejszenie ewentualnego zagrożenia.

Zarządzenie nr 61/2020 Wójta Gminy Nieporęt z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie powołania zadaniowego Zespołu Kryzysowego z możliwością wystąpienia zakażeń koronawirusem na terenie gminy Nieporęt