Innowator Mazowsza

Już po raz X można ubiegać się o tytuł Innowatora Mazowsza dla nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w Województwie Mazowieckim.

Jesteś przedsiębiorcą reprezentującym sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzisz działalność na terenie Województwa Mazowieckiego nie dłużej niż 10 lat oraz możesz wykazać się innowacyjnymi rozwiązaniami, wprowadzonymi w ciągu ostatnich 5 lat i stosowanymi na co dzień w Twojej firmie lub jesteś dynamicznym, kreatywnym naukowcem i masz nie więcej niż 39 lat, zakończyłeś przewód doktorski lub uzyskałeś stopień doktora w ciągu ostatnich 3 lat, mieszkasz na Mazowszu to Innowator Mazowsza jest konkursem skierowanym właśnie do Ciebie!

Do wygrania:

w kategorii: Młoda Innowacyjna Firma

I miejsce: 25.000 zł,

II miejsce : 15.000 zł,

III miejsce: 10.000 zł;

w kategorii: Innowacyjny Młody Naukowiec

I miejsce: 15.000 zł,

II miejsce: 12.500 zł,

III miejsce:10 000 zł.

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek konkursowy?

Wnioski konkursowe należy składać do 27 kwietnia 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty:

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Wydział Regionalnego Systemu Innowacji
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

z dopiskiem „Innowator Mazowsza” ”, kategoria „Młoda Innowacyjna Firma”, „Innowacyjny Młody Naukowiec”.

Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (sekretariat czynny do godz. 16.00).

Wnioski składamy na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednich dla każdej kategorii konkursowej.

 

gdzie uzyskać więcej informacji?

Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, Regulamin oraz wzory formularzy odpowiednie dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie

https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/informator-mazowsza/x-edycji-konkursu-innowator-mazowsza.html

Konkurs Innowator Mazowsza objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w Konkursie.

Nie zwlekaj i złóż wniosek!