Tylko do dzisiaj możesz wypełnić ankietę konsultacyjną CPK

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej -> Formularz wersja elektroniczna
https://www.cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf -> Formularz wersja do pobrania, wydrukowania i wysłania

W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do dokumentu można przekazać w następujący sposób:
1. wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
2. wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”
3. składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00.

Wszystko o konsultacjach CPK: