Kanalizacja i przepompownia ścieków w ulicy Rumiankowej

15.09.2020 r.

W ulicy Rumiankowej w Nieporęcie trwa uzbrajanie przepompowni. Nowo powstała sieć kanalizacyjna w ulicy liczy 864 metry i zostanie włączona do opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w pasie drogi wojewódzkiej 631, ulicy Zegrzyńskiej.

17.04.2020 r.

W ulicy Rumiankowej dobiegła końca budowa kanalizacji sanitarnej. Wkrótce rozpocznie się budowa przepompowni ścieków. Po zakończeniu wszystkich prac, sieć w ulicy Rumiankowej włączona zostanie do istniejącej opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w pasie drogi wojewódzkiej nr 631, ulicy Zegrzyńskiej.

Budowa kanalizacji w ulicy Rumiankowej jest częścią projektu, obejmującego również wcześniejsze inwestycje w ulicy Białego Bzu i w drodze prowadzącej do Komisariatu Policji w Nieporecie. Łączny koszt prac to kwota 3 201 387 zł.


23 stycznia 2020 r.

Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie Komisariatu Policji w Nieporęcie, prace kontynuowane są w rejonie ulicy Zegrzyńskiej – w ulicy Rumiankowej.
Budowana jest sieć kanalizacyjna wraz z przepompownią ścieków, która włączona zostanie do istniejącej opaski kanalizacyjnej Jeziora Zegrzyńskiego w pasie drogi wojewódzkiej nr 631, ulicy Zegrzyńskiej.