Kolejna dotacja dla Gminy Nieporęt na usuwanie wyrobów zawierających azbest

logo WFOŚiGW Warszawa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Nieporęt dotacji w wysokości 29.228,89 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nieporęt – etap VII w 2016 roku.

 

Kwota dotacji stanowi 85% kosztów związanych z demontażem z budynków płyt eternitowych, zabezpieczeniem wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na posesjach  prywatnych, odbiór odpadów azbestowych, transport i przekazanie do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych. W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci usunięcia około 86 ton szkodliwego azbestu z terenu Gminy Nieporęt. Termin zakończenia realizacji zadania ustalono do końca października 2016 roku.

W sierpniu specjalistyczna firma działająca w oparciu o umowę zawartą z Gminą Nieporęt rozpoczęła demontaż płyt eternitowych oraz zabezpieczanie zgromadzonych wyrobów zawierających azbest.

2_azbest