.

5.10.2020 r.

W 2020 roku obchodzimy 100. rocznicę jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Polski – wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Decydujące o losach bitwy walki miały miejsce na terenie gminy Nieporęt. Cztery miejscowości są szczególnie z bitwą związane i z tego powodu wyróżnione zostały przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę pamiątkowymi tablicami z okazji 100-lecia wydarzenia – Wólka Radzymińska, Nieporęt, Kąty Węgierskie i Stanisławów Drugi. Aby upowszechnić wiedzę o tym wydarzeniu ogłaszam konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży – „100-lecie Bitwy Warszawskiej w gminie Nieporęt”. Główną nagrodą w konkursie jest rower ufundowany przez sponsora firmę BDC BIKE Dariusz Banaszek. Na Wasze prace czekamy do 30 października.

Trochę historii:

– żołnierze polscy, maszerujący od strony Kątów Węgierskich i Stanisławowa Pierwszego  napotykają w Zamostkach oddział bolszewicki, rozpoczyna się walka,

– Zamostki Wólczyńskie – walka i śmierć dowódcy I batalionu 28. Pułku Strzelców Kaniowskich por. Stefana Pogonowskiego na pierwszej linii walk z bolszewikami, który śmiertelnie ranny umiera nad ranem w zabudowaniach Zamostek Wólczyńskich,

– Aleksandrów, Nieporęt – bohaterska postawa ppor. Benedykta Pęczkowskiego, dowódcy 6. Kompanii II batalionu, zagrzewającego młodych ochotników do walki z hymnem Polski na ustach i walczącego aż do śmierci,

– objawienie Matki Bożej Łaskawej nad Zamostkami i wycofanie się bolszewików z Wólki Radzymińskiej – atakujący bolszewicy dostrzegają na niebie świetlistą postać Matki Bożej Łaskawej, osłaniającej Polaków przed bolszewickimi kulami swoim płaszczem, polscy żołnierze odbijają Wólkę Radzymińską z rąk wroga – Cud nad Wisłą,

– pochówek polskiego żołnierza na wzgórzu przy ulicy Nowolipie w Nieporęcie – mogiła pozostała  miejscem pamięci narodowej, od lat składamy przy niej kwiaty z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia,

– rok 1924 – odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci dowódców i żołnierzy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich poległych w bitwie, przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego, przy udziale premiera Władysława Grabskiego, kardynała Aleksandra Kakowskiego, który pomnik poświęcił, biskupa Stanisława Galla, generałów: Lucjana Żeligowskiego, Władysława Sikorskiego, Wiktora Thomme oraz płka Kazimierza Jacyniaka i kpt. Jerzego Boskiego.

https://www.nieporet.pl/wp-content/uploads/2020/07/wn222.pdf?fbclid=IwAR0BpuI7vzGeZC9VraOQ0Fa2unS7Xms5uM_Sz0xiD7RtGSeaqWsaCnLgfyk