Konsultacje społeczne dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji CPK

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projektowany dokument ma na celu wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem uwag do projektu, mogą wziąć udział w konsultacjach do 10 marca 2020 r. włącznie.

27 lutego o godz. 18.00 w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie konsultacji, na które zaproszony zostanie przedstawiciel administracji rządowej w celu objaśnienia założeń projektów obsługujących Centralny Port Komunikacyjny.

Aby ułatwić mieszkańcom zapoznanie się z materiałami podlegającymi konsultacjom, publikujemy propozycje przebiegu tras kolejowych i drogowych, które zaplanowane zostały na terenie gminy Nieporęt lub w jej pobliżu. Najważniejsza  to linia kolejowa szybkich prędkości nr 20. Szybki przejazd pociągów odbywałby się bez przystanku na terenie gminy Nieporęt. Zaproponowano 4 wersje lokalizacji tej linii kolejowej. Na prezentowanej mapie, lokalizacje w kolorach – zielonym, granatowym i jasnoniebieskim – miałyby przebiegać przez teren gminy.

Mapa nr 1: Linia kolejowa nr 20 – 4 propozycje przebiegu


Druga mapa przedstawia warianty przebiegu drogi ekspresowej S10, która ma być przeprowadzona w rejonie Jeziora Zegrzyńskiego i łączyć się z Obwodnicą Aglomeracji Warszawy.

Mapa nr 2: Propozycje przebiegu drogi ekspresowej S10

Wszelkie istotne informacje znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

FORMULARZ DO ZGŁASZANIA UWAG

Zachęcamy do korzystania z formularza w wersji elektronicznej. Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości, plik można wydrukować, a następnie wysłać na wskazany poniżej adres. Formularz dostępny jest również w wersji papierowej, przy kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt.

W ramach konsultacji społecznych uwagi i wnioski do dokumentu można przekazać w następujący sposób:
1. wysyłając formularz na adres e-mail: konsultacje.cpk@cpk.pl
2. wysyłając formularz na adres pocztowy Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa – z dopiskiem „Konsultacje SSL”
3. składając formularz bezpośrednio w miejscu udostępniania dokumentu (tj. w siedzibie Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w dni robocze, w godzinach 9.00 – 15.00.

https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej -> Formularz wersja elektroniczna
https://www.cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf -> Formularz wersja do pobrania, wydrukowania i wysłania

ZOBACZ TEŻ: ANKIETA – Centralny Port Komunikacyjny(CPK)

Mapy przebiegu projektowanej linii kolejowej nr 20 oraz drogi ekspresowej s10

Mapa nr 3: Mapa korytarzy kolejowych i drogowych
Mapa nr 4: Centralny Port Komunikacyjny – Województwo Mazowieckie